Ladies at a bar - Gasterij 't Karrewiel
Young girl bowling - Gasterij 't Karrewiel
Grill Tasting at Gasterij 't Karrewiel
Students ready to play bowling at Gasterij 't Karrewiel
Hamburgers at Burgers & Bistro 't QarraZ - the new concept of Gasterij 't Karrewiel
Bowling lanes and seats at Gasterij 't Karrewiel

WELKOM BIJ
GASTERIJ 'T KARREWIEL

Book now online!

Bowling

Restaurant

Visit Delft

Indoor activities